ریاست همایش

جناب آقای دکتر مهدی جوهری دکتری تخصصی حقوق معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان البرز موضوع سخنرانی : آسیب شناسی شبکه های اجتماعی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه جهت صیانت از نهاد [...]

دبیر اجرایی همایش

محمد حسین خسروی مشاور خانواده و پیشگیری از طلاق دادگستری کل استان البرز مدرس دانشگاه جامع علمی و کاربردی مدیر مسئول موسسه فرهنگی و هنری ((مدرسه اولیا)) کارشناس برنامه های صدا و سیما نماینده تهیه [...]

دبیر علمی همایش

دکتر محمد رضا بلیاد ۱-رییس دانشکده روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ۲-رییس سازمان نظام روانشناسی ومشاوره استان البرز ۳-رییس خانه روانشناسان ، مشاوران وحرف یاورانه استان البرز ۴-رییس انجمن [...]