دکتر محمد علی کلهر

توسط
در اساتید و داوران

kalhor

محمد علی کلهر،

دکترای مشاوره مدرس دانشگاه آزاد، پیام نور و فرهنگیان استان البرز.

درمانگر و رئیس مراکز مشاوره در ارگانهای دولتی و غیر دولتی از جمله آموزش و پرورش و دادگستری.

عضو شورای مشورتی مرکز پیشگری از طلاق دادگستری

نظرات