خانم دکتر فرخ حق رنجبر

توسط
در اساتید و داوران

ranjbar

خانم دکتر فرخ حق رنجبر

دکتری تخصصی روان شناسی سلامت .
استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی کرج .
مشاور پیشگیری از طلاق مرکز مشاوره القدیر دادگستری کل استان البرز .
مدیر کلنیک ندای سلامت .

نظرات