جناب آقای دکتر مهدی جوهری سخنران همایش در برنامه صبح

johari

جناب آقای دکتر مهدی جوهری

دکتری تخصصی حقوق

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان البرز

موضوع سخنرانی :
آسیب شناسی شبکه های اجتماعی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه جهت صیانت از نهاد خانواده .