دکتر محمد قمری مدیریت کارگاه آموزشی بعد از ظهر همایش

ghamari

دکتر محمد قمری
دکتری تخصصی مشاوره .
استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی کرج و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ابهر .
مدیر مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره حیات .
وعضو شورای سازمان نظام روان شناسی و مشاوره استان البرز .

موضوع کارگاه:” بی وفایی در رابطه زناشویی آسیب شناسی و درمان آن “

نظرات